Urban Classic / Nexem Vás vidiet

Urban Classic / Nexem Vás vidiet

Videoclip pre nové Lučenecké alternatívne hip-hopové zoskupenie Urban Classic je “low budget” projekt, ktorého obsah vulgárnejšie vypovedá o jednoduchosti porozumenia základných princípov všeobecného správania sa voči povrchnému mysleniu.